Greece GR

Graduates of the Jeremy Krauss Approach to work with Special Needs Children.

Athens

Anneta Kouvelioti
Androutsou 10 metamorphosi
14452 Athens

Ioannina

Konstantinos Achillios Tsiroukis
Feldenkrais Soma
Michail Aggelou 21
45332 Ioannina
kostasaxillios@hotmail.com