Slovenia SI

Graduates of the Jeremy Krauss Approach to work with Special Needs Children.

LJUBLIJANA

Nevenka Koprivšek
Janežičeva 15
1000 Ljubljana

Petra Jeretina
Prešernova cesta 3
1000 Ljubljana

KRANJ

Tatjana Marolt
Cesta Jaka Platiše 11
4000 Kranj

www.feldenkrais.si

LJUBLJANA & KRANJ

Urška Potočnik
Rovte 8
4244 Podnart
www.feldenkrais-center.si

Novo mesto

Tadeja Becaj Znidarsic
Muzejska ulica 3, Novo mesto

PRESERJE

Nuša Romih Masnoglav
Ravitna 286
1352 Preserje

www.feldenkrais.si